Haberler ve etkinlikler

EICHY’den yeni hijyen bilgi bankası: Sorun yaşatmayan dezenfeksiyon için

EICHY’den yeni hijyen bilgi bankası: Sorun yaşatmayan dezenfeksiyon için

VISIOCALL IP’nin dört ürün grubu da EICHY’nin yeni hijyen platformuna artık yerini aldı. Hangi maddelerin hangi malzemelere uygun olduğunu belgeleyen Avrupa merkezli bilgi bankası, ürünlerin hijyenik açıdan doğru bir şekilde nasıl sterilize edilmesi gerektiğinin bilgisini de veriyor. VISIOCALL IP cihazlarının dezenfeksiyonu için kapsamlı testler sonucunda, dört dezenfektan ve dört etkin madde EICHY bilgi bankası erişime sunuluyor. Bu sayede müşteriler ve kullanıcılar, hijyenik sterilizasyon için hangi ürünlerin optimal uygunluğa sahip olduklarını tek bakışta rahatça görebiliyor. 


Uzun vadede değer kaybına son

Hastane, bakımevi ve benzer tesislerde bulunan cihazlar, dezenfektanlara karşı bazen hassas olabiliyor. Yüzeyler renk değişimine uğrayabiliyor, pürüzlü bir hâl alabiliyor veya gerilim çatlakları oluşturabiliyor. Cihazların değerleri ve hatta kusursuz işlevsellikleri bile bu nedenle uzun vadede zarar görebiliyor. Bu noktada yeni bilgi bankası önemli bir katkı sağlıyor: Artık, önerilen dezenfektanlar www.eichy.eu adresinde sorgulatılabiliyor.

Cihazlar, üreticilerinin girişimleri üzerine bilgi bankasında  yerlerini bulur. Schrack Seconet, bilgi bankasında yerini alabilmek amacıyla başvurulabilecek en kapsamlı yolu tercih etti. Yetkili bir laboratuvar, VISOCALL IP cihazları üstünde çeşitli maddeler kullanarak kapsamlı incelemeler yaptı. Cihazların sıcaklık odasında eskime simülasyonları da yapıldı. Bu testler kapsamında, belli bir dezenfektanın sürekli kullanımı durumunda bir cihazın on yıl sonra alacağı durum incelendi. Başarıyla tamamlanan testler, VISIOCALL IP cihazlarında -üretici tarafından belirlenen kullanım şekline ve dozaja uyulması şartıyla- güvenilir bir şekilde kullanılabilecek toplam sekiz ürünü gözler önüne serdi. 


Temin edilebilen onaylı maddeler

Testte kullanılmak üzere sadece pazarda temin edilebilen ve VAH (Almanya Uygulamalı Hijyen Birliği) ile ÖGHMP (Avusturya Hijyen, Mikrobiyoloji ve Önleyici Tıp Kurumu) tarafından onaylanmış olan ruhsatlı maddeler ve dezenfektanlar seçildi. Ürünler ve bileşimleri sürekli değişim gösterdiklerinden dolayı, bir grup ürünü temsilen çeşitli etkin maddeler de tek başlarına test edildi.

Gerçekleşen test süreci, VISIOCALL IP’nin bir diğer özelliğini de doğruladı: Bazı cihazların sahip oldukları özel yüzeyler, aynı zamanda mantar oluşumunu da önleyebilmektedir. Bağımsız laboratuvarda yapılan test, VISIOCALL IP’nin bu yöndeki etkililiğini de kanıtladı.


EICHY

EICHY (European Interdisciplinary Committee for Hygiene & Compatibility Testing of Medical Devices), hangi dezenfektanların hangi malzemelere uygun olduğunu belgeleyen, Avrupa merkezli bir bilgi platformudur. Avusturya merkezli bir özel sektör girişimi olan bu platform, sağlık tesislerinde kullanılan ürün ve cihazların hijyenik açıdan doğru sterilizasyonu hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu bilgi bankası , hem Almanca hem de İngilizce olarak hizmet vermektedir.

www.eichy.eu